beretka

Wielki słownik ortograficzny PWN

beret•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego