bić czołem

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mandaryni chińscy żądali, aby ambasador brytyjski ukląkł trzykrotnie i dziewięciokrotnie bił czołem przed cesarzem - L.W.), co z kolei powoduje ustawiczne dyskusje...
  • ... pysznym mieście, malowanym złotem, co padła na struchlałą twarz i biła czołem przed Niezwyciężonym.
    Skrzydlate wieści, jak gołębie, przelatywały ponad lasami do...
  • ... oględzin przedstawiono mnie panu dyrektorowi, wielkiemu gościowi, przed którym urzędniczki biły czołem. I proszę, taki człowiek, a zainteresował się jakże mizerną i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego