bliskie

Wielki słownik ortograficzny PWN

bliski; -scy; bliż•szy
bliż•szy; bliż•si
naj•bliż•szy; -ż•si

Słownik języka polskiego PWN

bliski I
1. «znajdujący się w niewielkiej odległości»
2. «mający nastąpić w niedalekiej przyszłości»
3. «niedawno przeszły»
4. bliższy «dokładny, szczegółowy, sprecyzowany»
5. «spokrewniony z kimś bezpośrednio; też: wyrażający taki stosunek»
6. «mający pewne cechy zbieżne z czymś»
7. «ściśle złączony uczuciami, poglądami; też: będący wyrazem takiego złączenia»

• bliskość • bliziutki • bliziutko
bliski II «członek rodziny, krewny lub przyjaciel»
dopełnienie bliższe «dopełnienie, które przy zamianie orzeczenia na stronę bierną staje się podmiotem zdania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego