bliskie

Wielki słownik ortograficzny PWN

bliski; -scy; bliż•szy
bliż•szy; bliż•si
naj•bliż•szy; -ż•si
Bliski Wschód Bliskiego Wschodu, Bliskim Wschodzie; przym.: bliskowschodni

Słownik języka polskiego PWN

bliski I
1. «znajdujący się w niewielkiej odległości»
2. «mający nastąpić w niedalekiej przyszłości»
3. «niedawno przeszły»
4. bliższy «dokładny, szczegółowy, sprecyzowany»
5. «spokrewniony z kimś bezpośrednio; też: wyrażający taki stosunek»
6. «mający pewne cechy zbieżne z czymś»
7. «ściśle złączony uczuciami, poglądami; też: będący wyrazem takiego złączenia»

• bliskość • bliziutki • bliziutko
bliski II «członek rodziny, krewny lub przyjaciel»
dopełnienie bliższe «dopełnienie, które przy zamianie orzeczenia na stronę bierną staje się podmiotem zdania»
najbliższa rodzina «rodzice, dzieci, rodzeństwo»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Bliska
17.06.2008
Jak odmienia się nazwę Bliska (sieć stacji paliw)? Jak rzeczownik pliska, czy jak przymiotnik?
bliski
27.09.2005
Czy szanse bywają bliskie zeru, czy bliskie zera?
bliski rodak
16.02.2013
Szanowna Poradnio,
ostatnio spotkałam się z określeniem: „Jest to nasz bliski rodak, który urodził się w Przysietnicy”. Chciałam się zapytać, czy wyrażenia bliski rodak jest poprawne? Czy rodak może być bliższy lub dalszy?
Dołączam wyrazy szacunku

Ciekawostki

Mówimy „Bliższa ciału koszula niż sukmana”, mając na myśli to, że każdy najbardziej zainteresowany jest sprawami, które go bezpośrednio dotyczą.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nagły zgon Cichowicza zdjął go serdecznym żalem. Cichowicz był mu bliski, może najbliższy z całej partii,
    bo tak samo rwał się...
  • ... od sierpnia stacjonują w Iraku. Już wkrótce powrócą do swoich bliskich w Polsce. Na miejscu zastąpią ich koledzy z drugiej zmiany...
  • ... domem tętniącym

    góralską muzyką, zaczął malować. Początkowo były to obrazy
    bliskie tradycji, później inspirowane sztuką Wschodu, niemieckim romantyzmem, malarstwem dworskim, coraz...

Encyklopedia PWN

Bliskie, Wyspy, Near Islands,
grupa wysp wulk., najdalej na zachód wysunięta część archip. Aleutów, ok. 600 km od brzegów Kamczatki;
Bliski Wschód, Środkowy Wschód, ang. The Middle East Wymowa, Near East, fr. Moyen-Orient Wymowa, Proche-Orient,
nazwa stosowana najczęściej w odniesieniu do rozległego obszaru położonego na styku Europy, Azji i Afryki.
transport bliski, transport wewnętrzny,
transport o ograniczonym zasięgu, zwykle lądowy, odbywający się przy użyciu dźwignic i przenośników;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego