drogi

Wielki słownik ortograficzny PWN

drogi; drodzy; droż•szy
droga drodze, drogę; dróg: droga główna, ale: Droga Mleczna, Droga Królewska (w Gdańsku) ,
drogo; drożej

Słownik języka polskiego PWN

drogi
1. «mający wysoką cenę»
2. «wymagający dużych nakładów»
3. «pracujący za dużą zapłatę»
4. «bliski komuś uczuciowo»

• drogo
drogi łzowe «kanaliki, którymi łzy spływają od gruczołu łzowego do jamy nosowej»
drogi oddechowe «jama nosowa, jama ustna, gardło, krtań, tchawica i oskrzela»
drogi żółciowe «kanaliki przewodzące żółć z wątroby do dwunastnicy»
film drogi «gatunek filmu sensacyjno-przygodowego, którego akcja toczy się na drogach, autostradach»
koryto drogi «wgłębienie w podłożu przygotowane pod nawierzchnię drogi»
droga
1. «pas ziemi łączący jakieś miejscowości lub punkty terenu, przystosowany do komunikacji»
2. «wszelki szlak komunikacyjny»
3. «trasa, którą ktoś zamierza lub musi przebyć»
4. «podróż lub wędrówka»
5. «sposób przekazywania informacji»
6. «sposób postępowania»
7. «długość toru przebytego przez poruszający się punkt materialny»

• drogowy
droga administracyjna, służbowa, urzędowa «sposób załatwiania spraw za pośrednictwem władz administracyjnych lub innych zgodnie z obowiązującymi przepisami»
droga bita «droga o twardej nawierzchni wykonanej ze żwiru lub kamienia tłuczonego»
droga gruntowa «droga niemająca twardej nawierzchni»
droga hamowania «odległość przejechana przez pojazd od chwili uruchomienia hamulców do zatrzymania się»
droga kołowa «droga dla pojazdów»
droga krzyżowa
1. Droga Krzyżowa «przejście Chrystusa niosącego krzyż od domu Piłata na Golgotę»
2. «nabożeństwo katolickie odprawiane w czasie Wielkiego Postu, odtwarzające symbolicznie mękę Chrystusa»
Droga Mleczna «zbiorowisko bardzo odległych gwiazd, tworzące smugę świetlną na niebie»
droga naturalna «droga komunikacyjna stworzona przez naturę, np. spławna rzeka»
droga podporządkowana «droga, po której jadące pojazdy, zbliżające się do krzyżującej się z nią drogi głównej, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym tą drogą»
droga polubowna «załatwianie sprawy spornej w sposób kompromisowy przez porozumienie się stron»
droga prawna «ustalony przepisami prawa sposób prowadzenia spraw sądowych lub urzędowych»
droga rokadowa zob. rokada.
droga sądowa «załatwianie sprawy spornej przez sądy»
droga startowa «środkowa część pasa startowego»
droga strategiczna «droga służąca celom związanym z obroną kraju i prowadzeniem wojny»
droga szybkiego ruchu «droga przystosowana do jazdy z dużą szybkością»
droga transportowa «trasa, po której przewozi się towary z jednego kraju do innego»
droga uprzywilejowana «droga z pierwszeństwem przejazdu»
droga żelazna daw. «linia kolejowa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

o kilka minut drogi
27.05.2004
Często spotykam się z wypadkami określania odległości za pomocą jednostek czasu, np.: „Szkoła oddalona jest od domu o kilka minut”, „Szkoła oddalona jest od domu o kilka minut drogi”. Czy jest to dopuszczalne?
drogo kupić czy drogo zapłacić?
26.11.2002
Dzień dobry!
Moje pytanie dotyczy słów płacić i kosztować. Spotkałem się z określeniem coś drogo kosztuje lub drogo trzeba będzie zapłacić. Czy nie powinno się mówić, że coś dużo kosztuje i dużo się płaci? Czy ta pierwsza forma nie oznaczałaby, że coś może tanio kosztować i można tanio zapłacić? A to chyba już nie jest poprawne.
Pozdrawiam
drogo kosztować
29.12.2011
Mam wątpliwości co do odpowiedzi na pytanie o kosztuje drogo. Nie budzi moich zastrzeżeń zwrot „To cię będzie drogo kosztować” 'pożałujesz', ale nie akceptuję „Chleb kosztuje drogo”. Chleb kosztuje dużo lub jest drogi. Kosztuje drogo to zdaje się kontaminacja frazeologiczna czyli błąd.
Pozdrawiam,
MN

Ciekawostki

Mówimy „Wstąpił do piekieł, po drodze mu było”, jeśli ktoś poszedł gdzieś drogą okrężną, mimo, że nie było to konieczne.
Mówimy „Komu w drogę, temu czas” na znak, że chcemy już odejść skądś lub odjechać.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przechodzili właśnie ulicą Senatorską objaśniał Kazimierzowi nazwy licznych spotkanych po drodze pałaców; zaliczyli ich coś jedenaście wzdłuż tej ulicy, nie mówiąc...
  • ... Polonia francuska może skutecznie stać na ich straży i wskazać drogę Polonii niemieckiej. Idąc - skądinąd - za przykładem Polonii amerykańskiej, bez której...
  • ... na
    początku tam, we wsi, zgubiłeś, kiedy wychodziliśmy? Nieraz całą
    drogę
    szukasz i nie znajdziesz, aż dopiero przy końcu. Czy człowiek...

Encyklopedia PWN

stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
ekon. potoczna nazwa skutków restrykcyjnej polityki pieniężnej;
zbiór przepisów regulujących zachowanie się statków wodnych znajdujących się na powierzchni morza oraz na akwenach śródlądowych dostępnych dla statków mor.;
drogi publiczne (viae publicae) w imperium rzymskim;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.