bogobojny

Wielki słownik ortograficzny PWN

bogo•boj•ny; -ni; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN

bogobojny «żyjący zgodnie z przepisami wyznawanej religii, zgodny z tymi przepisami»
• bogobojnie • bogobojność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego