carski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

car•ski; -scy: carskie wrota
Car•skie Sioło (dziś: Puszkin – miasto) Car•skiego Sioła, Car•skim Siole

Słownik języka polskiego PWN*

car «monarcha sprawujący dawniej najwyższą władzę w Rosji, Bułgarii lub Serbii; też: tytuł tej osoby»
• carski
carskie wrota «w chrześcijańskich kościołach wschodnich: główne, bogato zdobione drzwi ikonostasu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego