ceremonia

Słownik języka polskiego PWN*

ceremonia
1. «oficjalna uroczystość lub obrzęd przebiegające według ustalonego planu lub rytuału»
2. «czynność wykonywana z powagą i dbałością o zachowanie konwenansów»

• ceremonialny • ceremonialnie
ceremonie «przesadne, konwencjonalne dowody grzeczności wobec kogoś»
• ceremoniować się
mistrz ceremonii
1. «osoba kierująca przebiegiem jakiejś uroczystości»
2. «urzędnik dbający o przestrzeganie ceremoniału podczas uroczystości dworskich»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego