chwiać się

Słownik języka polskiego PWN

chwiać się
1. «poruszać się lub pochylać w różne strony»
2. «nie móc utrzymać równowagi»
3. «upadać, zanikać»
4. «być niezdecydowanym, wahać się»

Porady językowe

Dlaczego szwendać się
3.10.2016
Szanowni Państwo,
dopiero zajrzenie do słownika uświadomiło mi, że poprawna pisownia potocznego czasownika to szwendać, a nie szwędać. Zauważyłem zresztą, że jest to błąd popełniany przez ludzi. Czy można prosić o przybliżenie etymologii tego wyrazu, która zapewne uzasadni powód nietypowej w moim odczuciu pisowni? Brzmi z niemiecka.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
o knysaniu i rzeczach pokrewnych
22.02.2006
Knysać się to po staropolsku 'włóczyć się'. A jaki będzie rzeczownik od tego czasownika, obecnie włóczęga, a po staropolsku? Podobnie włóczęgostwo dzisiaj, a po staropolsku? Pytam w kontekście Państwa opowiedzi na pytanie o knysz.
Wiesław Knyszyński
Magać / majgać i majgany
3.09.2018
Moje pytanie dotyczy określenia majgany/a. Moja koleżanka często go używa do określenia osoby żywej, sprytnej, obrotnej. Twierdziła, że to zwrot z gwary podhalańskiej, jednak ja spotkałam się raczej z określeniem śwarny, a majgany słyszałam po raz pierwszy od niej, mimo że na Podhalu się wychowałam. 

Zatem chciałam zapytać, z jakiej gwary czy też regionu Polski pochodzi to określenie? Serdecznie dziękuję!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wioski. Obejrzawszy się widziałem jak podnosi z ziemi czapkę i chwiejąc się na boki idzie w kierunku jednostki. Byłem pewien obaw co...
  • ... Grozi to też jego następcom. Prosta wymiana kadr nie uzdrowi chwiejącej się TVP.

    Niedawno zarząd TVP obradował nad szeroko zakrojonym planem programowym...
  • ... na przykład podczas wzrostu organizmu. Im jesteśmy starsi, tym bardziej chwieje się równowaga między tworzeniem kości a jej niszczeniem i dochodzi do...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego