ciągły

Słownik języka polskiego PWN*

ciągły
1. «trwający bez przerwy»
2. «powtarzający się stale»
3. «ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni»

• ciągłość
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego