cieplarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

cieplar•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

cieplarka
1. «komora, w której automatycznie utrzymuje się stałą temperaturę potrzebną w przebiegu pewnych procesów biologicznych, np. kiełkowania»
2. «budynek do hodowli drobiu pochodzącego ze sztucznego wylęgu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego