cykl

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cykl -lu; -le, -li a. -lów

Słownik języka polskiego PWN*

cykl
1. «szereg czynności, procesów lub zjawisk powtarzających się w takich samych odstępach czasu i w tej samej kolejności»
2. «zespół czynności lub wydarzeń stanowiących pewną całość jednorazową»
3. «szereg utworów literackich, muzycznych, plastycznych itp. tworzących całość»

• cykliczny, cyklowy • cyklicznie • cykliczność
cykl astronomiczny «odstęp czasu, po którego upływie powtarzają się jednakowe względne położenia pewnych zespołów ciał niebieskich»
cykl geomorfologiczny, denudacyjny «cykl przemian i rozwoju rzeźby jakiegoś obszaru pod wpływem działania czynników geologicznych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego