dążyć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dążyć dążę, dążą; dąż, dąż•cie
dążenie; -żeń

Słownik języka polskiego PWN*

dążyć
1. «mieć wytknięty cel i chcieć go osiągnąć»
2. «poruszać się w określonym kierunku»
dążenie, dążność
1. «wysiłki zmierzające do osiągnięcia czegoś»
2. «skłonność ku czemuś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego