dżuma

Wielki słownik ortograficzny PWN

dżuma -mie, -mę

Słownik języka polskiego PWN

dżuma
1. «ciężka choroba zakaźna przenoszona na człowieka ze szczurów za pośrednictwem pcheł»
2. «groźne zjawisko o dużym zasięgu»
dżuma cynowa «wada wyrobów cynowych polegająca na tym, że na ich powierzchni pojawiają się łatwo wykruszające się wybrzuszenia»
dżuma dymienicza «dżuma objawiająca się obrzękiem węzłów chłonnych i niewydolnością krążenia»
dżuma płucna «dżuma rozwijająca się przez zakażenie kropelkowe jako ciężkie, rozlane zapalenie płuc»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wielu krajach rozgorzały kolejno groźne ogniska zarazy. Najbardziej krwawe żniwo dżuma zebrała w Indiach, gdzie w ciągu dziesięciu lat aż sześć...
  • ... i mogę sobie teraz wyobrazić, czym jest dla pana ta dżuma". "Tak. Nigdy nie kończącą się klęską". "Kto pana tego wszystkiego...
  • ... Powtarzacie piosenkę każdego zadżumionego. Jeżeli żona wasza nawet nie miała dżumy, to ma już ją na pewno. Z baraku zadżumionych więcej...

Encyklopedia PWN

dżuma, mór, zaraza morowa,
ostra choroba zakaźna ludzi i zwierząt wywoływana przez pałeczkę dżumy Yersinia pestis;
cynowa dżuma, zaraza cynowa, trąd cynowy,
wybrzuszenia tworzące się na wyrobach z cyny, pozbawione połysku, łatwo wykruszające się;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego