patologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

pato•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

patologia
1. «nauka o chorobach»
2. «stan chorobowy organizmu»
3. «oddział w szpitalu ginekologicznym przeznaczony dla kobiet z powikłaniami w przebiegu ciąży»
4. «nieprawidłowe zjawiska występujące w życiu społecznym»

• patologiczny • patologicznie • patologiczność • patolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Patologiczność a patologia
26.11.2016
Szanowni Państwo
proszę o odpowiedź, czy poprawne jest wyrażenie pogłębienie patologiczności. A może poprawne jest tylko pogłębienie patologii?

Z poważaniem
Paweł Grabski
prewencja
6.01.2010
Czy można powiedzieć prewencja w zakresie (kogo? czego?), np. patologii stylu życia? Wydaje mi się, że to taki „kanciasty” zwrot.
Pozdrawiam – E.D.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... lekceważą wszystkie obowiązujące normy. Przyczynami takich zachowań są zwykle rodzinne patologie, agresja dorosłych, brak miłości i... pieniędzy. To wszystko rodzi frustrację...
  • ... gazetach musiano jednak pisać bardzo oględnie, wspominając tylko ogólnikowo o "patologii seksualnej". Zeznawała też, ale już przy zamkniętych drzwiach, tajemnicza panna...
  • ... a miłością, uznanie problemu aborcji za sprawę
    indywidualnych preferencji), rozwój
    patologii społecznych: narkomanii,
    alkoholizmu i przestępczości, oraz media bardziej goniące za...

Encyklopedia PWN

patologia
[gr. páthos ‘choroba’, ‘cierpienie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o przyczynach chorób, mechanizmach ich rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach;
patologia religijności
[gr. páthos ‘cierpienie’, ‘choroba’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
stan chorobowy religijności, w szerokim znaczeniu — takie odniesienia człowieka do sacrum, które ujemnie oddziałują na zdrowie psychiczne.
zjawiska społecznego zachowania się jednostek i grup oraz funkcjonowania instytucji społecznych, pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez dane społeczeństwo;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!