d.n.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

d.n. (= dokończenie nastąpi)
I.N.D. (= in nomine Dei – w imię Boże) a. IND

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego