dawidowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Dawidowy (czyj?); -wi
dawidowy (jaki?)

Porady językowe

Psałterz Dawidów i Worek Judaszów
6.03.2010
Jak powinno się odmieniać staropolskie tytuły Psałterz Dawidów i Worek Judaszów? Czy dawna forma przymiotnika dzierżawczego podlega deklinacji?
tytuły hebrajskich tekstów świętych
20.12.2012
Szanowni Państwo,
w Misznie w tekście zasadniczym jest stosowana wielka litera w wyrazie Mędrcy, np. „Mędrcy mówią’’, a dalej jest ich wypowiedź. W przedmowie zaś litera mała, np. mędrcy, mędrcy rabiniczni. Czy nie powinna być zawsze wielka? Zapisano również Talmud Jerozolimski, Talmud Palestyński wielką literą, ale Biblia hebrajska. Czy nie powinno się konsekwentnie kierować zwyczajem i pisać Biblia Hebrajska?
Z wyrazami szacunku
Iwona Stachowicz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na mądrym, wysokim czole .
  Zamieszkał w lewym skrzydle pałacu.
  Misterowi
  Dawidowi spodobała się otwarta twarz bratanka i postanowił, odparłszy go nieco...
 • ... za nogę niewidzialnym łańcuchem do wskazówki. własnego zegarka.
  Zresztą misterowi
  Dawidowi Lingslayowi i tym nawet razem nie sądzone było rozwinąć w...
 • ... Salomona, Księgi Hioba, Pieśń nad pieśniami i Psalmy. Psalmy zwane Dawidowymi w istocie powstawały w ciągu kilku stuleci - prawdopodobnie od XI...

Encyklopedia PWN

Dawidowa Jadwiga, ur. 5 X 1864, Warszawa, zm. 26 II 1910, Rokosza k. Góry Kalwarii,
żona Jana Władysława Dawida, nauczycielka, działaczka oświat., publicystka;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego