dekagram

Wielki słownik ortograficzny PWN*

deka•gram -ma, -mie; -mów (skrót: dag)

Słownik języka polskiego PWN*

dekagram «jednostka masy równa dziesięciu gramom»
• dekagramowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego