denny

Wielki słownik ortograficzny PWN

den•ny; -ni

Słownik języka polskiego PWN

dno
1. «dolna powierzchnia wgłębienia w skorupie ziemskiej, np. koryta rzeki lub wąwozu»
2. «dolna ścianka jakiegoś przedmiotu»
3. «największa intensywność jakiegoś negatywnego zjawiska»
4. pogard. «o kimś, kto wykazuje kompletną ignorancję w jakiejś dziedzinie lub o kimś bezwartościowym moralnie»
5. pogard. «o czymś bezwartościowym lub bardzo brzydkim»

• denny
morena denna «materiał skalny pozostały na powierzchni zajmowanej niegdyś przez lodowiec»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... to wielkości znikomo małe w porównaniu z ablacją powierzchniową. Topnienie dennych warstw lodu w wyniku erupcji wulkanów podlowowcowych może przybrać duże...
  • ... powoduje, że w stanowiskach kopalnych obfitujących w skamieniałości szkieletów organizmów dennych z reguły nie znajduje się szkieletów kręgowców nektonowych. Ryc. 1...
  • ... od innych, zmniejszają się nie tylko na skutek przyrostu osadów dennych, lecz przez narastanie kożucha mchów pokrywającego powierzchnię wody, czyli tzw...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego