doświadczalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

doświadczalny
1. «służący do doświadczeń»
2. «otrzymany, poznany za pomocą doświadczeń»
3. «oparty na doświadczeniu»

• doświadczalnie
pilot doświadczalny «pilot wykonujący loty doświadczalne na nowo zbudowanych statkach powietrznych»
poletko doświadczalne «grunt przeznaczony pod uprawę danego gatunku roślin w celach doświadczalnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... co w tym wszystkim chodzi, bo kosztorys mówił o szklarni doświadczalnej typu WX7/28. Wyjaśniłem więc, jaka to ma być szklarnia...
  • ... należy ją jednak stosować rozumnie. Poznanie ludzkie jest ułomne. W doświadczalnej rzeczywistości nie ma możliwości stuprocentowego wykazania danego faktu, co nie...
  • ... szkliwa tworzy sieć włókien siateczkowych.
    Stwierdzono również, że podanie zwierzętom
    doświadczalnym pokarmu zawierającego radioaktywne związki wapnia i fosforu wywołuje stosunkowo szybkie...

Encyklopedia PWN

zootechn. zwierzęta używane do doświadczeń nauk.;
rolne gospodarstwo doświadczalne, którego podstawowym zadaniem jest badanie odmian, a zwłaszcza ich ocena pod względem odrębności, wyrównania i trwałości (test OWT), a także ocena wartości gosp. odmian zarówno przed ich wpisaniem do rejestru (doświadczalnictwo rejestrowe), jak i po zarejestrowaniu (porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe);
placówka nauk.-badawcza, zał. 1918 w Warszawie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego