dobranocka

Wielki słownik ortograficzny PWN

dobra•noc•ka -c•ce, -c•kę; -cek

Słownik języka polskiego PWN

dobranocka pot. «wieczorny program dla dzieci»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego