dobranocka

Wielki słownik ortograficzny PWN

dobra•noc•ka -c•ce, -c•kę; -cek

Słownik języka polskiego PWN

dobranocka pot. «wieczorny program dla dzieci»

Porady językowe

Bogucka jako nazwisko Amerykanki
27.02.2020
Szanowni Państwo,
wedle jakich reguł odmieniać w piśmie nazwiska polskiego pochodzenia, które już jednak należą do obywateli innych krajów? Przykładowo, wydaje się, że nazwisko Bogucka noszone przez Amerykankę należałoby odmieniać zgodnie z zasadą [241] 63, czyli tak, jak np. słowo dobranocka, a więc Bogucka, D. Bogucki, CMs. Bogucce, B. Boguckę, N. z Bogucką. Celowo pomijam wszelkie dywagacje o tym, co można czy wypada zakładać o polskości tych osób.

Z wyrazami szacunku
Jeremi Ochab

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ze wspólnikiem, Tomaszem S. (29 l.=). Mała zasnęła zaraz po dobranocce, a obaj panowie razem Krzysztofem Z. (33 l.), ps. Czapa...
  • ... zjawiskami sprzed 20 i więcej lat. Ich bywalcy wyliczają tytuły dobranocek i filmów emitowanych po "Teleranku", wymieniają się etykietami zastępczymi, chińskimi...
  • ... Najmniej o otoczkę swojego serwisu musi dbać TVP 1. Godziny "Dobranocki" i tak nie da się przesunąć, a 19.30 to...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego