drobny

Wielki słownik ortograficzny PWN

drob•ny; -ni; -niej•szy
drob•ne -nych

Słownik języka polskiego PWN

drobny I
1. «mający bardzo małe rozmiary»
2. «złożony z licznych małych elementów»
3. «delikatny, szczupły»
4. «małoletni»
5. «mało znaczący lub mało ważny»
6. «mający niewielką wartość materialną»
7. «niezamożny»
8. «krótkotrwały»
9. «realizowany na małą skalę»

• drobno • drobność • drobniutki, drobniusi, drobniuchny, drobniuteńki, drobniusieńki • drobniutko
drobny inwentarz «drób, króliki lub inne małe zwierzęta hodowane w gospodarstwie domowym»
drobny przemysł «zakłady przemysłowe produkujące na małą skalę»
drobne pot. «pieniądze o niewielkim nominale»
drobna przedsiębiorczość «ogół drobnych przedsiębiorstw lub przedsiębiorców»
drobna wytwórczość «wytwórczość prowadzona na małą skalę»
zwierzyna drobna łow. «jenoty, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, wiewiórki, zające i wszystkie ptaki łowne prócz dropia i głuszca»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Interpunkcja wtrąceń
27.03.2019
Mam pytanie o interpunkcję przy wtrąceniach/dopowiedzeniach. Jak powinna wyglądać w tym zdaniu:
Przepukliny szerokopodstawne, które, wspólnie z drobnymi osteofitami, powodują redukcję rezerwy płynowej, lateralizują na stronę prawą.
Cokolwiek to znaczy. Wątpliwość dotyczy wtrącenia i tego czy po które można postawić przecinek.
Dziękuję i pozdrawiam
większość
10.10.2003
Jak należy napisać: „Większość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jest tak DROBNA, że zwykła maska ich nie zatrzyma” czy „Większość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jest tak DROBNYCH, że zwykła maska ich nie zatrzyma”? Słowniki poprawnościowe zdają się przemawiać za pierwszą opcją, ale czy takie sformułowanie nie sugeruje jakiejś „drobnej większości”?
Chochlik drukarski
7.05.2018
Szanowni Państwo,
skąd się wzięło określenie chochlik drukarski?

Z poważaniem
Stratos Vasdekis

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... KAŻDEMU WEDŁUG JEGO PRACY
  Na początku był centralizm. Potem powstały
  drobne rybki i gruberiowate ryby, kozły ofiarne, jelenie, orły... A kiedy...
 • ... i podobieństwo manekina.
  Tu musimy dla wierności sprawozdawczej opisać pewien
  drobny i błahy incydent, który zaszedł w tym punkcie prelekcji i...
 • ... 5,5 tysiąca dolarów na głowę, to stwierdzamy, że z drobnymi wyjątkami niektórych Emiratów czy Singapuru są to kraje demokratyczne.
  Logika...

Encyklopedia PWN

pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona na niewielką skalę;
Niezależna Partia Drobnych Rolników, węg. Független Kisgazdapárt,
węgierska partia agrarna, założona 1930;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego