dyrekcja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dyrek•cja -cji, -cję; -cji (skrót: dyr.): dyrekcja kolei, ale: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Łodzi
pod dyrek•cją (skrót: pd.)

Słownik języka polskiego PWN*

dyrekcja
1. «zespół osób, z dyrektorem na czele, kierujących jakąś instytucją lub przedsiębiorstwem»
2. «sprawowanie funkcji dyrektora»
3. «sprawowanie funkcji dyrygenta i kierownika chóru lub orkiestry»
4. «kierownictwo okręgu administracyjnego podległego bezpośrednio ministerstwu»

• dyrekcyjny

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego