dzielnica

Wielki słownik ortograficzny PWN

dziel•nica -icę; -ic

Słownik języka polskiego PWN

dzielnica
1. «część dużego miasta o określonym rodzaju zabudowy i charakterze zamieszkujących ją grup społecznych»
2. «część miasta stanowiąca okręg administracyjny»
3. «obszar stanowiący odrębną całość geograficzną, etnograficzną lub historyczną»

• dzielnicowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dzielnica II
17.03.2008
Jaki zapis należy stosować w opisach miast, w których są numerowane dzielnice (np. Wiedeń, Budapeszt): dzielnica 2., Dzielnica 2., dzielnica 2, dzielnica II czy II Dzielnica?
dzielnica Marszałka Piłsudskiego
26.05.2012
Szanowni Państwo,
proszę o rozwianie wątpliwości, jak powinno się zapisywać nazwę planowanej przed wojną, ale nigdy niezrealizowanej nowej dzielnicy Warszawy, która miała upamiętniać marszałka Piłsudskiego (koncepcja powstała w latach 30. XX wieku, patronował jej Stefan Starzyński): Dzielnica Marszałka Piłsudskiego czy dzielnica Marszałka Piłsudskiego?
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
dzielnice miast
3.11.2011
Dzień dobry.
Jak poprawnie powiemy: „Mieszkam na Włochach” czy „Mieszkam na dzielnicy Włochy” (oczywiście w odniesieniu do dzielnicy Warszawy)?
Dziękuję i pozdrawiam;)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... artykułów spożywczych i przetworów mięsnych. W piwnicach wielu domów prywatnych dzielnic: Etoile, Wielkie Bulwary, Saint-Germain i Passy natrafiono na większe...
  • ... Mają znacznie więcej pracy niż wielu ich kolegów z innych dzielnic - wszystko dlatego, że to właśnie w Śródmieściu najwięcej się dzieje...
  • ... Rafał Lasota nie spodziewa się żadnej przeprowadzki.
    Według pracowników urźdu
    dzielnicy Śródmieście, siedziba straży miejskiej nie pasuje do terenów nad Wisłą...

Encyklopedia PWN

urb. część dużego miasta, o określonych, wyróżniających ją cechach: funkcjonalnych, charakteru zabudowy, położenia, zamieszkujących ją grup społecznych lub etnicznych (np. dzielnica przemysłowa, mieszkaniowa, zabytkowa).
lądowy obszar zoogeograficzny obejmujący pas umiarkowanego klimatu Ameryki Północnej pomiędzy dzielnicą arktyczną i dzielnicą sonorską.
Łacińska, Dzielnica, Quartier Latin,
stara dzielnica uniwersytecka w Paryżu, na l. brzegu Sekwany; uniw. (Sorbona);
lądowy obszar zoogeograficzny, położony na południe od dzielnicy kanadyjskiej obejmuje południową część Nearktyki.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego