echoaparat

Słownik języka polskiego PWN*

echoaparat «aparat podobny do magnetofonu, pozwalający na słyszenie z opóźnieniem wypowiadanych zdań»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego