edytor

Wielki słownik ortograficzny PWN*

edytor (wydawca) -ra, B.= D., -rze; -rzy, -rów
edytor (program komputerowy) -ra, B.= M., -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN*

edytor I
1. «wydawca książek, nut itp.»
2. «pracownik naukowy przygotowujący dzieło autora do druku»

• edytorski • edytorsko • edytorstwo
edytor II «program komputerowy umożliwiający redagowanie tekstów»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego