efemeryda

Słownik języka polskiego PWN*

efemeryda
1. «istota, rzecz lub zjawisko przemijające szybko i bez śladu»
2. «roślina żyjąca bardzo krótko i tylko w sprzyjających warunkach»
3. zob. jętka w zn. 1.

• efemerydalny • efemerydalnie
efemerydy «dane dotyczące przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego