ekoklimat

Słownik języka polskiego PWN*

ekoklimat «klimat właściwy określonemu środowisku»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego