ekonomia

Wielki słownik ortograficzny PWN

ekonomia -mii, -mię (skrót: ekon.)
ekonomie (dobra królewskie) -mii

Słownik języka polskiego PWN

ekonomia
1. «nauka o prawach rządzących produkcją, wymianą i podziałem dóbr w społeczeństwie; też: nauka o racjonalnym gospodarowaniu»
2. «wydział lub kierunek na wyższej uczelni obejmujący studia w tym zakresie»
3. «umiejętność racjonalnego użytkowania czegoś»
ekonomie «dobra królewskie, z których dochód przeznaczano na potrzeby dworu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego