ekspertowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

ekspertowy czy ekspercki?
11.02.2003
Uprzejmnie proszę o rozstrzygnięcie, czy poprawne jest wyrażenie system ekspertowy, czy może powinno ono brzmieć system ekspercki. Wyjaśniam, że chodzi o komputerową bazę danych, zawierającą opinie ekspertów. Program ten umożliwia uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie, np. o możliwość wystąpienia zagrożenia, na podstawie zgromadzonych danych.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... autorem pracy pt. PC-SHELL v. 1.4. Dokumentacja systemu ekspertowego, AITECH, Artifical Intelligence Laboratory, Katowice 1994, K. Michalikiem, schemat blokowy...
  • ... przypadku.

    W tej części cyklu rozpatrujemy trzy metody tworzenia systemów
    ekspertowych: statystyczne rozpoznawanie obrazów, dedukcję na podstawie reguł i tzw. indukcję...
  • ... jest ogólnie uważana za wielce ważną przez potencjalnych użytkowników systemów ekspertowych, którzy mogą niechętnie ufać diagnozie wytworzonej przez maszynę, o ile...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego