ekspertyza

Słownik języka polskiego PWN*

ekspertyza «specjalistyczne badanie przeprowadzane przez ekspertów; też: wynik tego badania»
• ekspertyzowy
graficzna ekspertyza pisma «badanie rękopisu w celu ustalenia, czy pochodzi on od danej osoby»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego