ekspertyza

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•pertyza -yzie, -yzę; -yz

Słownik języka polskiego PWN

ekspertyza «specjalistyczne badanie przeprowadzane przez ekspertów; też: wynik tego badania»
• ekspertyzowy
graficzna ekspertyza pisma «badanie rękopisu w celu ustalenia, czy pochodzi on od danej osoby»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

intruz przecinek
7.09.2008
Witam,
„Jako odrębna jednostka, masz odmienną osobowość i sytuację życiową”, „Poza wynikami badań, trzeba też wspomnieć o innych wiarygodnych źródłach niezależnych”, „Oprócz podania, w państwach Unii wymagane są także ekspertyzy”. Czy w podanych zdaniach konieczne są umieszczone w nich przecinki? Przykłady zaczerpnięte są z prasy.
Z góry dziękuję,
Aleksandra.
konował
10.06.2002
Czy neologizm koniował jest słowem na pograniczu inwektywy i wulgaryzmu, czy też nie? Potrzebuję ekspertyzy językoznawczej w tym zakresie, dlatego proszę o podanie danych eksperta, który by się tego podjął.
Z poważaniem

Prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Krzysztof Strawa
ul. Obwodnia (nie: Obwiednia) Południowa, Północna
8.02.2018
Jeśli dana ulica miasta jest uznana przez użytkowników języka/opinię lokalną jako obwodnica i od lat tak się ją właśnie nazywa np. przy objaśnianiu komuś trasy, to czy oficjalne nazwanie jej ulicą Obwiednią jest wariantem poprawnym czy raczej powinniśmy pozostać przy nazwie np. ul. Obwodnica Południowa 14/3. Obwiednia to rzeczownik z zakresu geometrii (vide Doroszewski), Rybnik ma od jakiegoś czasu ul. Obwiednią Południową i Obwiednią Północną. Będę wdzięczny za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w rządzie premiera Buzka, dotarły do mnie te wyniki drogowych ekspertyz - dodaje. Rzecznik prezydenta Warszawy Andrzej Machowski nie ma jednak wątpliwości...
 • ... się rozpatrzy styl Kanta, to nie sposób
  odmówić słuszności literackiej
  ekspertyzie Heinego.
  "Wystarczy - pisze Heine - usłyszeć sposobem Kanta
  prowadzone rozważania o...
 • ... na 1750 złotych i dodał do tego cenę gruntu. W ekspertyzie napisał, że wyliczając cenę metra kwadratowego wziął pod uwagę "próbę...

Encyklopedia PWN

ekspertyza
[fr. < łac.],
badanie przez rzeczoznawców dowodów rzeczowych lub faktów w celu wydania orzeczenia;
ekspertyza
[fr. expertise < łac. expertus ‘doświadczony’],
ogół czynności badawczych dokonywanych przez osobę wyspecjalizowaną w danej dziedzinie lub powołaną do tego instytucję (np. instytut naukowo-badawczy), przeprowadzonych na zlecenie innego podmiotu.
badanie specjalistyczne przeprowadzone na zlecenie organu śledczego lub sądowego, np. graficzna ekspertyza pisma.
specjalistyczne badania sądowo-lekarskie, wykonywane na potrzeby władz sprawiedliwości;
badanie mające na celu ustalenie, czy dane rękopisy pochodzą od określonej osoby;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego