elementarz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

elemen•tarz -rza; -rze, -rzy (a. -rzów)

Słownik języka polskiego PWN*

elementarz
1. «podręcznik do początkowej nauki czytania i pisania»
2. «rzecz podstawowa, zasadnicza»
3. daw. «podręcznik dla początkujących w jakiejś dziedzinie»

• elementarzowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego