epson

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Epson (firma i marka) -nu, -nie
epson (produkt) -na, -nie; -nów

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego