etnocentryzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

etno•cen•tryzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

etnocentryzm «postawa członków jakiejś grupy społecznej wyrażająca się w przekonaniu, że własna kultura stanowi punkt odniesienia przy opisie i ocenie kultur innych grup społecznych»
• etnocentryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rzeczywistości, której każdy z nas doświadcza w kategoriach własnej kultury.
    Etnocentryzm miewa formy drastyczne. Europejscy antropolodzy, badający żyjące z dala od...
  • ... jej obiektywnym sędzią - jest to moja kultura. Ta postawa, zwana etnocentryzmem, wykracza daleko poza poczucie indywidualnej wyższej wartości wynikającej z przynależności...

Encyklopedia PWN

etnocentryzm
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, łac. centrum ‘środek’],
postawa przejawiająca się w afirmatywnym stosunku do własnej grupy społecznej i negatywnym nastawieniu do grup obcych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego