europeista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eu•ro•peista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

europeistyka
1. «dziedzina wiedzy obejmująca całokształt zagadnień związanych z Unią Europejską»
2. «wydział lub kierunek na wyższej uczelni obejmujący studia w tym zakresie»

• europeista • europeistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego