ewolucja

Słownik języka polskiego PWN*

ewolucja
1. «proces zachodzący w przyrodzie na przestrzeni wielu pokoleń, polegający na zmianach budowy organizmów i powstawaniu nowych»
2. «proces przeobrażeń, przechodzenia do stanów bardziej złożonych»
3. «proces stopniowego rozwoju społeczeństwa od form prostszych do bardziej doskonałych»
4. «trudna figura gimnastyczna, akrobatyczna lub taneczna»

• ewolucyjny • ewolucyjnie • ewolucyjność • ewoluować
ewolucja emergentna «według teorii emergentyzmu: nagłe powstawanie nowych, lepiej rozwiniętych systemów biologicznych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego