ex cathedra

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ex cathedra [wym. eks katedra]
1. «o wygłaszaniu sądów: w sposób niedopuszczający dyskusji»
2. «o orzekaniu papieża w sprawach wiary lub moralności: głosząc nieomylne prawdy»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Nie wiem. Wiem natomiast, że czołowy, administrator nauki polskiej głosił ex cathedra następujące poglądy jeszcze w grudniu 1979(!):
    "...nieuzasadnione są wyrażane w...
  • ... pamiętnej mowie Sołżenicyna korespondent ów przeszedł samego siebie... ""Prorok" powiedział ex cathedra, "prorok" gromił, "prorok" jest odcięty od rzeczywistości, "prorok" przyjechał z...
  • ... tendencja do postulowania przywileju nieomylności nie tylko dla specjalnych orzeczeń ex cathedra (obwarowanych jeszcze przez I Vaticanum w miarę ścisłymi przepisami), ale...

Encyklopedia PWN

ex cathedra
[łac.],
uroczysty, nadzwyczajny i zobowiązujący wiernych sposób nauczania papieża (jako najwyższego pasterza i nauczyciela Kościoła), dotyczący spraw wiary i moralności
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego