fabr.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fabr. (= fabryka) a. f-ka
fabr. (= fabryczny)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego