factory outlet

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fac•tory out•let fac•tory out•letu, fac•tory out•lecie; fac•tory out•letów

Słownik języka polskiego PWN*

factory outlet [wym. faktory atlet] «sklep sprzedający po obniżonych cenach markową odzież wyprodukowaną w poprzednich sezonach»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego