faktografia

Wielki słownik ortograficzny PWN

fakto•grafia -fii, -fię

Słownik języka polskiego PWN

faktografia
1. «gromadzenie i opisywanie faktów»
2.  «zbiór faktów»

• faktograficzny • faktograficznie • faktograf

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pochodzenia - opracował w waszyngtońskim Smithsonian Institution całą możliwą do uzyskania faktografię z czasów tworzenia się Ligi.
  Nie całkiem więc jest pewne...
 • ... Rzeszy i nawet jego krytycy nie negują wkładu
  Irvinga w
  faktografię tego okresu historii. Ale jego
  poglądy na temat Holocaustu sprawiły...
 • ... znów źle maskowanego buntu przeciwko bezdusznemu światu i przeciw drewnianym faktografiom nauk pozytywnych, ślepych na wszelką wzniosłość. Jeżeli, jak to sugerują...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego