faktyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

faktyczny «zgodny z faktami»
• faktycznie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

czasowniki na -nąć
7.12.2005
Od czego zależy odmiana takich czasowników, jak: zawisnąćzawisł czy zawisnął, zawisła czy zawisnęła; odprysnąć – odprysła czy odprysnęła?
Czy jest na to jakaś reguła?
Dziękuję, Maria
daty dostępu do dokumentów elektronicznych
10.10.2014
Dzień dobry,
w jaki sposób oznaczyć w bibliografii datę dostępu do pliku typu PDF w przypadku, gdy tych dat jest kilka, tzn. z materiału korzystano w różnych dniach (ale plik był ten sam). Czy w bibliografii należy wymieniać całe źródło wielokrotnie? A może podać zakres dat? A może w bibliografii w ogóle nie podawać dat dostępu, a robić to tylko w przypisach?
Dziękuję i pozdrawiam
dwukropek
7.11.2006
Witam.
Pracuję w sądownictwie. Sporządzając pisemne uzasadnienia sądowych rozstrzygnięć, posługujemy się zwrotami „Sąd zważył, co następuje” i „Sąd ustalił następujący stan faktyczny”. Czy po tych zwrotach powinniśmy postawić kropkę, czy dwukropek? Jeśli zaś dwukropek (co nie wydaje mi się właściwe), to czy kolejna linia tekstu, rozpoczęta od akapitu, powinna być zaczęta małą czy wielką literą?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Bartosz Jakubowski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... WARTA" SA o powstaniu szkody,
    5) pozostawić bez zmian stan
    faktyczny spowodowany zdarzeniem losowym lub wypadkiem objętym ubezpieczeniem do czasu przybycia...
  • ... uciekłam do Nilfgaardu wraz z moimi wspólnikami spiskowcami. Wszyscy oprócz faktycznych spiskowców, ma się rozumieć, ale ci nikogo nie wyprowadzą z...
  • ... w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed faktycznym terminem rozpoczęcia seminarium a także w przypadku nieobecności zgłoszonej przez...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego