faktyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

faktyczny «zgodny z faktami»
• faktycznie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

czasowniki na -nąć
7.12.2005
Od czego zależy odmiana takich czasowników, jak: zawisnąćzawisł czy zawisnął, zawisła czy zawisnęła; odprysnąć – odprysła czy odprysnęła?
Czy jest na to jakaś reguła?
Dziękuję, Maria
Czego prezes?
10.07.2019
Jako członkini spółdzielni mieszkaniowej, której zarząd składa się z dwóch osób, często czytam w dokumentach sformułowanie: prezes Zarządu Spółdzielni X pan YZ.
Moim zdaniem pan YZ jest prezesem Spółdzielni X, a nie prezesem Zarządu Spółdzielni X, bo jako prezes stoi na czele całej Spółdzielni, a nie tylko jej Zarządu. Jest członkiem Zarządu i prezesem Spółdzielni. Czy mam rację?
Grażyna
daty dostępu do dokumentów elektronicznych
10.10.2014
Dzień dobry,
w jaki sposób oznaczyć w bibliografii datę dostępu do pliku typu PDF w przypadku, gdy tych dat jest kilka, tzn. z materiału korzystano w różnych dniach (ale plik był ten sam). Czy w bibliografii należy wymieniać całe źródło wielokrotnie? A może podać zakres dat? A może w bibliografii w ogóle nie podawać dat dostępu, a robić to tylko w przypisach?
Dziękuję i pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... WARTA" SA o powstaniu szkody,
    5) pozostawić bez zmian stan
    faktyczny spowodowany zdarzeniem losowym lub wypadkiem objętym ubezpieczeniem do czasu przybycia...
  • ... uciekłam do Nilfgaardu wraz z moimi wspólnikami spiskowcami. Wszyscy oprócz faktycznych spiskowców, ma się rozumieć, ale ci nikogo nie wyprowadzą z...
  • ... w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed faktycznym terminem rozpoczęcia seminarium a także w przypadku nieobecności zgłoszonej przez...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego