fant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fant fan•tu a. fan•ta, fan•cie; fan•tów
fan•tom -mu, -mie; -mów

Słownik języka polskiego PWN*

fant
1. «przedmiot stanowiący wygraną na loterii fantowej»
2. «w grach towarzyskich: przedmiot składany do wykupu za uchybienie któremuś z przepisów gry»

• fantowy
fantom
1. «zjawa»
2. «model anatomiczny przedstawiający jakiś narząd lub sylwetkę człowieka»
3. «odczuwanie bólu, swędzenia w miejscu po amputowanej kończynie lub jej części»

• fantomowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego