filmolog

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fil•mo•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN*

filmologia «nauka o filmie»
• filmologiczny • filmolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego