filmologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

fil•mo•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

filmologia «nauka o filmie»
• filmologiczny • filmolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nazwał Iwaszkiewicza "wrażliwym i rozumiejącym biografem"), ale i w chopinowskiej filmologii ("Błękitna nuta" i "Pragnienie miłości").

    Jeśli dla wielu biografów Chopina...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego