fundacyjny

Słownik języka polskiego PWN*

fundacja
1. «instytucja, której podstawą istnienia jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel społeczny»
2. «ufundowanie czegoś przydatnego społecznie; też: środki finansowe przeznaczone na ten cel»

• fundacyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego