fundacyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fun•dacyj•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…S" postanowiła zainicjować kampanię na rzecz jej rozbudowy na gruncie fundacyjnym. Zarząd miasta stanął wtedy na stanowisku, że decyzja wojewody jest…

 

…swych chałup krzyże i kapliczki, rodzinne pomniki, opatrując je napisem fundacyjnym, świadczącym o tym, kto i w jakiej intencji je zbudował…

 

…W latach 60. powstał ambitny projekt rozbudowy biblioteki na gruncie fundacyjnym przylegającym do głównego budynku. Skończyło się na planach, a biblioteka…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego