gadget

Słownik języka polskiego PWN*

gadget zob. gadżet.
gadżet, gadget [wym. gadżet] «niewielki przedmiot, zwykle niepełniący funkcji użytkowej»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego