gadget

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ga•dget -etu, -ecie; -etów; zob. gadżet
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego