gadget

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ga•dget -etu, -ecie; -etów; zob. gadżet
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego