gallurski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gal•lur•ski: dialekt gallurski a. galluryjski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego