genetyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

genetycz•ny (skrót: genet.)

Słownik języka polskiego PWN

genetyczny
1. «dotyczący dziedziczenia albo dziedziczności»
2. «związany z pochodzeniem czegoś»

• genetycznie
empiryzm genetyczny «pogląd głoszący, że umysł jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych, które są mu dostarczane przez doświadczenie»
kod genetyczny «kod zawarty w cząsteczkach kwasu deoksyrybonukleinowego w jądrze komórkowym, który zapewnia zachowanie właściwości dziedzicznych»
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
inżynieria genetyczna «technika genetyczna wykorzystywana w biotechnologii oraz w hodowli zwierząt i roślin»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Trzy zadania z genetyki
7.07.2016
Szanowna Redakcjo,
chciałabym prosić o pomoc w poprawnym zapisie zdań. Czy szyk wyrazów w zdaniu i interpunkcja są poprawne? Co należy zmienić?
 1. Dotychczas poznane istotne prognostycznie czynniki genetyczne obejmują różne mutacje genu Rb.
 2. Do znanych najbardziej niekorzystnych czynników rokowniczych należą (należy?) wiek powyżej 1. roku życia i podwyższona liczba neutrofilii (neutrofilów?).
 3. Inne szeroko badane czynniki prognostyczne obejmują długość telomerów i telomeraz.

adiektywizacja imiesłowów
17.06.2015
Czy mogłabym prosić o informację, jak rozpoznać przymiotniki będące genetycznymi imiesłowami?
aphelium
5.03.2010
Witam,
interesuje mnie pochodzenie i przede wszystkim poprawna wymowa i pisownia słowa aphelium (najdalej od Słońca położny punkt na orbicie okołosłonecznej). Czasami pojawia się pisownia afelium, co mnie bardzo razi. Jeżeli to słowo pochodzi z języka greckiego, to niezależnie od jego dalszych losów nie ma chyba powodu wymawiać go jak łacińskie i pisać po polsku zgodnie z tą wymową. Poza tym to brzmi dziwnie w zestawieniu ze słowami: apogeum, apocentrum itp.
Pozdrawiam,
Zbyszek Kozak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... kolejnych pokoleniach. Stąd twierdzi się, iż jest to dziedziczna choroba genetyczna. W ogóle każdą chorobę, która występuje u kolejnych pokoleń uznaje...
 • ... zmysł. Szkoda tylko, że ten komfort tak słono kosztuje.  Sagi
  genetyczne

  Islandia stworzyła niezwykłą bazę danych, która może uratować wielu chorych...
 • ... medycznych osób potencjalnie zagrożonych. Osoby te można następnie poddać badaniom genetycznym. Sprawdza się, czy badany nie jest nosicielem genu w formie...

Encyklopedia PWN

genetyczny poziom glebowy, poziom genetyczny, poziom glebowy,
część profilu glebowego, mineralna, org. lub org.-mineralna, w przybliżeniu równoległa do powierzchni terenu;
współzależność między sekwencją zasad w DNA (lub w mRNA stanowiącym jego transkrypt) a sekwencją aminokwasów w białku;
algorytm rozwiązywania — za pomocą komputera — złożonych zadań optymalizacyjnych (optymalizacja), w którym wykorzystuje się zasadę doboru wartości zmiennych (stanowiących rozwiązanie zadania) wzorowaną na procesach doboru naturalnego w żywych organizmach;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego