germanizować

Wielki słownik ortograficzny PWN

ger•manizować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

germanizacja «narzucanie lub przyswajanie kultury niemieckiej i języka niemieckiego»
• germanizacyjny • germanizator • germanizatorski • germanizować • germanizować się

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... to Niemcy zaczną napierać na tereny zachodnie i stopniowo je germanizować. "Rozumiem te obawy, ale sądzę, że są bezpodstawne. Model niemiecko...
  • ... nie licząc się z protestami ludności, wziął się forsownie do germanizowania administracji i sądów; wprowadził też w uniwersytecie niemiecki język wykładowy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego